เริ่มสร้างเคสมือถือ Palette I ได้ ที่นี่ เลยจ้า 🙂

How Does Color Relate to Marvel Characters? (Avengers: End Game SPOILER ALERT)

Posted On 2019-05-14 16:57:39
เรื่องราวของสีที่ซ่อนอยู่ภายใต้การออกแบบตัวละครของ MARVEL STUDIO!
เมื่อพูดถึงเหล่าวายร้ายในภาพยนต์ เรามักจะเห็นสีที่ใช้กับตัวละครเหล่านั้นจะเป็นสีดำหรือม่วง ในขณะที่ฝ่ายฮีโร่ มักจะเป็นสีแดง ฟ้า เหลืองซึ่งเราได้บ่อยตามการ ตูนของประเทศญี่ปุ่น ใน Marvel Cinematic Universe ก็มีการใช้สีกับตัวละครของพ วกเขาเช่นเดียวกัน เพียงแต่พวกเขาไม่ได้กำหนดส ีที่ตายตัวว่าฝ่ายธรรมะต้อง เป็นสีอะไรหรือแม้แต่เหล่าร ายก็ไม่ได้มีเพียงแค่สีดำ ดังนั้นเราจึงเลือกตัวละคร 10 ตัวที่น่าสนใจจาก Marvel Cinematic Universe มาวิเคราะห์ถึงบุคลิกและตัว ตนของพวกเขาผ่านสีและความคิดเห็นของชาวพาเลทมีที่มาร่ว มกันเติมพาเลทของตัวละครทั้ ง 10 ตัว หลังจากที่ได้รวบรวมความคิด เห็นจากชาวพาเลทมีทุกคนทำให ้เราสามารถแบ่งกลุ่มของตัวล ะครออกเป็นทั้งหมด5กลุ่มจาก สีหลักของพวกเขา คุณสามารถทายได้หรือไม่ว่า Palette นี้เป็นของใคร?
สีม่วง
บรรดาตัวร้ายส่วนใหญ่มักจะม ีเครื่องแต่งกายสีเข้มอย่าง สีดำ เมื่อพูดถึงสีม่วงส่วนมากมั กจะเกี่ยวข้องกับความทะเยอทะยาน ความลึกลับ และสังคมชั้นสูง ลักษณะเหล่านี้สะท้อนให้เห็ นในตัวละครใน Avengers ด้วยเช่นกัน ทั้ง Thanos และ Black Panther ในขณะที่ตัวละครทั้งสองอยู่ อยู่ฝ่ายตรงข้ามกันอย่างเห็ นได้ชัดแต่กลับมีพาเลทสีที่ คล้ายคลึงกัน
Thanos’  มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ ครอบครอง infinity stones เพื่อเป็นผู้ควบคุมชะตากรรมของโลก ซึ่งเป็นความทะเยอทะยานอย่างแรงกล้าเพื่อที่จะควบคุมและมีอำนาจเนื่องจากบุคลิกและ วิสัยทัศน์ความ Perfectionist คาดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในสาเห ตุที่เขาได้รับสีม่วงมากที่ สุด ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะสี ผิวที่โดนเด่นของเขาด้วยเช่ นกัน แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีสีโทนเข้มสีอื่นๆประปราย โดยความเห็นส่วนมากของชาวพา เลทมี ที่มีให้กับ”ธานอส” คือ แข็งแกร่ง, ผู้ยึดความสมบูรณ์แบบ, นักอุดมคติและยากที่จะอธิบา ย และในทางกลับกัน Black Panther, ผู้ที่ได้พลังจากการดื่มสมุนไพรวิเศษทรงหัวใจ “สีม่วง” ของอาณาจักรซึ่งมีแต่นักรบในตำนานเท่านั้นที่จะดื่มได้  ลักษณะของเขาถูกถ่ายทอดผ่าน ตั้งแต่สีของสมุนไพรไปจนถึง แถบสีม่วงของเขานั่นแสดงถึงพลัง อำนาจ น่ายกย่องและน่าเคารพ ซึ่งเป็นลักษณะที่ตรงกับความเห็นจากผู้ใช้ Palette Me สีน้ำเงิน
สีน้ำเงินก็เป็นอีกหนึ่งสีท ี่เราเห็นบ่อยกับบรรดาซุปเปอร์ฮีโร่ เพราะมันแสดงถึงความมั่นใจ ความเสียสละและความซื่อสัตย ์ซึ่งเป็นคุณสมบัติสำคัญของ วีรบุรุษ ซึ่งธอร์และกัปตันอเมริกา ก็เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด
ทั้ง Captain America และ Thor เป็นตัวละครที่ได้รั บความนับถือและน่าเชื่อใจที ่สุดใน Marvel Universe พวกเขาพร้อมต่อสู้เพื่อปกป้องทุกคนและจะรู้สึกผิดและพร ้อมรับผิดชอบถ้าหากพวกเขาล้ มเหลว ดังเช่นที่กัปตันอเมริกาเสี ยสละเพื่อปกป้องผู้คนใน Captain America: The First Avenger และธอร์ เสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อสร้าง Stormbreaker อาวุธที่จะช่วยให้เขาสามารถ สู้กับธานอสและปกป้องทุกคนใ น The Avengers: Infinity War และเมื่อประชากรครึ่งนึงถูก ธานอสทำลายไป ทั้งสองก็รู้สึกผิดและเสียใ จกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่ างมาก แต่อย่างไรก็ตามในศึกสุดท้า ยของ The Avengers: End Game กัปตันอเมริกาสามารถใช้ค้อน  Mjolnir ขอธอร์ได้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่แสดงว่าทั้งธอร์ และกัปตันอเมริกามีคุณสมบัต ิที่เหมาะสมเหมือนกัน แถมพวกเขายังใช้ Mjolnir นี้ร่วมกันสู้กับธานอสได้อย่างดีเยี่ยม พวกเขาไม่ใช่แค่มีคุณสมบัติ ที่เหมือนกันหรือสามารถประสานการต่อสู้ร่วมกันอย่างน่า อัศจรรย์ แม้แต่พาเลทสีของพวกเขารวมถึงคำอธิบายตัวตนของพวกเขาจา กชาวพาเลทมีก็ยังคล้ายคลึงกันอีก นั่นก็คือแข็งแกร่งและทรงพลัง แต่พาเลทสีของธอร์นั้นยังมี สีเหลืองและสีแดงที่แสดงถึง ความใจร้อนและอารมณ์ของเขาแต่กัปตันอเมริกากลับมีสีน้ำเงินเป็นหลักและสีแดงเพียงเล็กน้อย. สีเขียว
สีเขียวเป็นสีที่เกี่ยวกับค วามสงบ การเติบโต และเป็นสัญลักษณ์ของสติปัญญา ทำให้ไม่แปลกใจที่จะทำให้เราเห็นสีเขียวกับตัวละครฝ่าย ธรรมะเป็นส่วนใหญ่ ฮัลค์และโลกิต่างมีภาพจำด้วยสีกายและชุดสีเขียวแต่ดูเห มือนว่าผู้สร้างจะจงใจใช้สีเขียวกับพวกเขาซึ่งเป็นตัวละครที่ดูไม่น่าจะเข้ากับคำนิยามของสีแต่แท้จริงแล้วการ ที่ผู้สร้างใจสีเขียวกับพวกเขาอาจะมีความหมายอื่นที่ซ่อนอยู่.
Loki ถือว่าเป็น anti-hero ที่ขาดไม่ได้คนหนึ่งของมาเวล เขามีความแตกต่างอย่างมากเม ื่อเทียบกับฮีโร่คนอื่น ๆ ของ Marvel Universe เขาเริ่มจากการเป็นวายร้ายอ ย่างสุดขั้วและจบลงด้วยความ เสียสละอย่างกล้าหาญและสมเก ียรติ โลกิมีการเปลี่ยนแปลงและเติ บโตขึ้นในแง่ของศีลธรรมและก ารกระทำ ในตอนแรกเขาใช้ชีวิตภายใต้เ งาของธอร์ พยายามทำทุกอย่าเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับและเมื่อเขารู้ว่ าตนเองแปลกประหลาดจากคนในคร อบครัว ปีศาจที่ซ่อนอยู่ในใจของเขา ก็มาครอบงำการกระทำให้เขากล ายเป็นตัวร้ายอย่างที่เห็น สีเขียวเข้มในพาเลทของโลกิก ็แสดงถึงความมืดในใจ จนเป็นภาพจำให้ใครหลายๆคน แต่ในขณะเดียวกันโทนสีเขียว สว่างนั้นก็ยังหมายถึง ความฉลาดและสติปัญญาซึ่งเป็ นความเห็นส่วนมากจากชาวพาเล ทมีที่มีต่อเขา เราจะเห็นความฉลาดของเขาในก ารแก้สถานการณ์ เอาตัวรอดหรือวางแผนต่างๆ จนเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ของ โลกิ ผู้ที่ถูกเรียกว่า God of Mischief. Hulk,ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มี ความหลากหลายในแง่ของพฤติกร รม ความเกรี้ยวกราดที่แสดงออกม าไม่น่าจะทำให้เขามีสีเขียว ได้ แต่แท้จริงแล้วฮัลก์ก็มีควา มอ่อนไหวอยู่ภายในอย่างที่แ สดงให้เห็นใน Thor : Ragnarok รวมถึง บรูซ แบรนเนอร์ อีกตัวตนหนึ่งของเขา นักวิทยาศาสตร์ เจ้าของใบปริญญาเอก7ใบ เป็นผู้ทรงความรู้สุดๆ และด้วยบุคลิกที่แตกต่างกัน อย่างมากทำให้ ฮักล์และบรูซ ขัดแย้งกันบ่อยครั้งจนสุดท้ ายใน The Avengers: End Game พวกเขาผสานตัวตน ยอมรับกันและกันและอยู่ร่วม กันได้เป็นอย่างดี แสดงถึงความเติบโตของตัวละค รนี้เป็นอย่างมาก สีเขียวในพาเลทของเขามีทั้ง สีเขียวเข้มและอ่อน มันแสดงถึงเขาก็เป็นหนึ่งใน ฮีโร่ที่มีทั้งความแข็งแกร่ งและอ่อนโยนในคนเดียวกัน .
การที่ผู้สร้างเลือกสีเขียว ให้กับตัวละครสองตัวนี้ อาจเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นต ัวละครที่มีการเติบโตและพัฒ นาอย่างเห็นได้ชัดเจนที่สุด ก็เป็นได้
สีเหลือง
สีเหลืองเป็นอีกสีที่ใช้กัน โดยทั่วไปสำหรับฮีโร่หรือตัวละครในภาพยนตร์ เมื่อนึกถึงสีเหลืองจะนึกถึ ง ความสดใส ร่าเริงแต่ในขณะเดียวกันสีเหลืองก็หมายถึง ตรรกะ ตัวตนที่มีเอกลักษณ์ และความดีงาม ดร. Strange เป็นคนที่สะท้อนคำนิยามของสีนี้ออกมา.
Dr. Strange เป็นตัวละครที่ดูเหมือนจะเป ็นอิสระมากที่สุดใน MCU เขามีความคิดเป็นของตนเอง การตัดสินใจหรือการกระทำของ เขามักจะทำโดยไม่ปรึกษาใคร อย่างในภาพยนตร์เขาทำทุกอย่างเพื่อปกป้องสิ่ง สำคัญไม่ว่าจะในภาพยนต์เดี่ ยวหรือแม้แต่ใน The Avengers: End Game เขาไม่สนใจใครและมุ่งมั่นใน สิ่งที่เขาเชื่อและตั้งใจทำ อย่างเต็มที่ด้วยสติปัญญาแล ะความสามารถของเขา มันจึงไม่แปลกใจที่พาเลทของ เขามีคำอธิบายว่า เป็นคนที่ฉลาด มีไหวพริบ และมีวินัย และนอกจากนี้ พาเลท Dr. Strange ยังมีสีแดงที่แสดงถึงความกล ้าหาญและมั่นใจในตนเอง ความทะเยอทะยาน ความทะนงตนของเขาในตอนต้นขอ งเรื่อง ผ่านการเปลี่ยนแปลงจากคนที่ ยึดมั่นในตนเองมาร่วมมือและ ให้ความช่วยเหลือกับเหล่า Avengers นั่นคือสิ่งที่แสดงถึงการเติบโตของเขา. สีแดง
สีแดงเป็นสีที่แสดงถึงความม ุ่งมั่น มั่นใจและความกระตือรือร้น ใน Marvel Universe ฮีโร่ของเราหลายคนมีชุดสูทส ีแดง สีแดงเกี่ยวข้องกับพลังงานค วามมั่นใจและความกล้าหาญในแ ง่มุมที่เราคุ้นเคยและเห็นไ ด้ชัด Iron Man, Spiderman และ Captain Marvel ล้วนมีคุณสมบัติเหล่านี้อย่างเห็นได้ชัด 
Iron Man  พาเลทของเขาเต็มไปด้วยสีแดงที่หลากหลาย  กับความเห็นของทุกคนที่มีต่ อเขาว่าเป็น คนที่ฉลาด มีไหวพริบและแข็งแกร่งซึ่งเป็นการสะท้อนถึงตัวตน บุคลิก ความตั้งใจของเขาออกมาอย่าง ชัดเจน เขาสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อความสำเร็จและช่วยเหลือทุก คน เขาไม่ใช่แค่มีส่วนร่วมแต่เ ขายังมีความกระตือรือร้น ความทะเยอทะยานในการตัดสินใ จทำหรือสร้างอะไรก็ตาม แต่เขาไม่ได้ทำมันเพื่อความ ต้องการของตนเองตัวเอง เขาทำเพื่อช่วยปกป้องทุกคนอ ย่างที่เห็นใน Adventure age of Ultron และ The Avengers: End Game. ถึงแม้เขาจะมีเรื่องขัดแย้ง กับคนในทีมบ้าง(โดยเฉพาะกัป ตัน สังเกตุได้ว่าพาเลทของพวกเข ามีสีที่แตกต่างกันอย่างชัด เจน) แต่เขาก็เป็นที่รักของทุกคน เสมอ. สีที่ถูกเลือกให้ Spiderman  มากที่สุดคือสีแดง สีเหลืองและสีน้ำเงิน แน่นอนว่าในครั้งนี้สีเหลืองจะเป็นสีที่สะท้อนบุคลิกร่าเริงสดใสของ ปีเตอร์ พาคเกอร์ มากที่สุด แต่เขาก็มีความมุ่งมั่น มั่นใจและ กระตือรือร้น ในการปกป้องชุมชนของเขาที่สะท้อนออกมาในพาเลทหรือแม้แต่ชุดเก่งของเขา ปีเตอร์เป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจมากเห็นได้จากการที่แม้ โทนี่ สตาร์ค (ไอดอลในดวงใจ) สั่งห้ามไม่ให้เขาเอาตัวเอง ไปยุ่งกับอันตราย หรือแม้แต่ยึดชุดของเขา ปีเตอร์ก็ยังไม่ยอมหยุดและมุ่งมั่นที่จะจับคนร้ายให้ได ้ จึงไม่น่าแปลกใจที่ชาวพาเลท มีเลือกสีเหล่านี้เพื่ออธิบายตัวตนของเพื่อนบ้านที่แสนดีคนนี้ Captain Marvel เป็นสมาชิกใหม่ล่าสุดของ Marvel Cinematic Universe เธอไม่เพียงแต่มีพลังและแข็งแกร่งเท่านั้น แต่เธอยังมีความมั่นใจ มุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและกล้า หาญ! เธอเป็นหนึ่งในกำลังหลักในการต่อสู้กับธานอสซึ่งแน่นอน ว่าเธอก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เธอสามารถช่วยพลิกสถานการณ์ ที่กำลังเสียเปรียบได้ พาเลทของเธอเต็มไปด้วยเฉดสี แดงส้มและเหลือง รวมถึงความเห็นจากจากชาวพาเ ลทมี ที่แสดงถึงความกระตือรือร้น แข็งแกร่ง กล้าหาญและน่าสนใจ สีเหล่านี้สะท้อนความเป็นตัวตนของเธออกมา เหมือนดังชุดของเธอ แน่นอนว่าคุณคงไม่อยากจะมีเรื่องกับเธอหรอกใช่ไหม! . . . หลังจากที่ได้วิเคราะห์ตัวละครจากมาเวลทั้ง 10 ตัว จะสังเกตได้ว่าสีสามารถใช้บ่งบอกถึงตัวตนลึกๆของพวกเขา ได้ทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้นว่าทำไมผู้สร้างถึงได้เลือกสี นี้ให้กับพวกเขา ข้อมูลที่เราได้จากทุกคนจะช่วยจุดประกายความน่าสนใจของ สีที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกของตัวละครแต่ละตัว แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหมดนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนทุกคนทั่วโลกรู้สึกกับเหล่า Avengers เราจึงอยากเชิญชวนทุกคน เพื่อรวบรวมแนวคิดและความคิดเห็นที่กว้างกว่าเดิม! แล้วคุณละคิดว่าพวกเค้าเป็น สีอะไร? เช่นเดียวกันกับเหล่า Avengers ทุกคนสามารถสร้างพาเลทของตัวเองได้แล้วคุณจะได้รู้ว่าเพื่อนๆคิดยังไงกับคุณผ่านการเลือกสีบนเว็บpaletteme.com และได้รับ Palette ที่บอกเล่าถึงตัวตนของคุณเช่นกัน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพวกเรา!   EXPLORE YOUR COLOR IDENTITY!